Scan uw percelen

Scan uw percelen Binnen percelen kan de bodem grote variaties vertonen. Een uniforme behandeling van de bodem of gewas blijken vaak niet optimaal. Ook bij regelmatig wisselen van percelen is het noodzakelijk om de variatie van de bodemsamenstelling nauwkeuring in beeld te hebben. Onze bodemsensoren, van het precisielandbouw merk AgXtend van CNH, geven snel en…

Artikel lezen