Scan uw percelen

Binnen percelen kan de bodem grote variaties vertonen. Een uniforme behandeling van de bodem of gewas blijken vaak niet optimaal. Ook bij regelmatig wisselen van percelen is het noodzakelijk om de variatie van de bodemsamenstelling nauwkeuring in beeld te hebben. Onze bodemsensoren, van het precisielandbouw merk AgXtend van CNH, geven snel en nauwkeurig de variaties in de bodem weer. De SoilXplorer bodemsensors verhuren wij als dienst en als los product aan agrariërs.

 • Scan uw percelen al vanaf €50,- / hectare

Kenmerken van SoilXplorer bodemsensor:

 • Contactloze geleidbaarheidsmeting op verschillende dieptes:
  • 0 – 25 cm / 15 – 60 cm / 55 – 95 cm / 85 – 115 cm
 • Inzicht in verschillende bodemparameters op basis van agronomische modellen:
  • EC waarde per laag
  • Bodemtextuur
  • Relatieve watergehalte
  • Bodemverdichting
  • Zonekaarten
  • Weers en gewasonafhankelijk
  • Real time variabele aansturing van werktuigen

Toepassing:

Aan de hand de zonekaarten kunnen grondmonsters gestoken worden. De geanalyseerde gegevens bieden inzicht in verschillende bodemparameters, waaronder pH, organische stof en lutum. Vervolgens kan op basis van de data, eventueel gecombineerd met andere data, eenvoudig een taakkaart gemaakt worden in ons perceelplatform. Met het advies van uw teeltadviseur en uw eigen teeltinzichten wordt de juiste behandeling bepaald.

Toepassingen met taakkaarten aan de hand van bodemsensing zijn onder andere; bekalking, compost strooien, variabele zaai- en plantafstand en plaats specifieke bemesting.

Bodemscan opties:

Basis-scan SoilXplorer Plus-scan SoilXplorer
EC kaart 0-25 cm
EC kaart 15-60 cm
EC kaart 55-95 cm
EC kaart 85-115 cm
Bodemtextuur kaart
Relatieve watergehalte kaart
Bodemverdichtingskaart
Zonekaart
Grondmonsters (steken + analyse) t.b.v. kalibratie
pH kaart
Organische stof kaart
Lutum kaart
CEC kaart

Basis-scan: Snel en nauwkeurig, weers- en gewasonafhankelijk
Plus-scan: Aan de hand van de zonekaarten worden grondmonsters gestoken

Gegevensuitwisseling: PNG, Iso-XML, Shapefile en CSV bestanden