Duurzamere teelt

Bij precisielandbouw krijgen planten (of dieren) met behulp van technologie, heel nauwkeurig de behandeling die ze nodig hebben. Hiervoor worden verschillende technologieën ingezet zoals GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering.

Deze techniek kan worden toegepast op bedrijfsniveau, maar ook op plantniveau. Zo kan de productie geoptimaliseerd worden met als doel een duurzamere teelt.

Waarom GPS?

De eerste stappen van precisielandbouw zijn onder andere vaste rijpaden- en rechtrijsystemen. GPS is hierin de verbindende sleutel. Onze GPS merken zijn AFS, S-Tech en Trimble.

Verlaging van de operationele kosten

 • Brandstofbesparing
 • Verlaging inputkosten (zaad/pootgoed, gewasbeschermingsmiddelen, e.d.)

Verhoging van de productiviteit onder alle omstandigheden

 • Alle werkzaamheden uitvoeren onder lastige omstandigheden
 • ’s Nachts doorwerken
 • Precisie en nauwkeurigheid gegarandeerd
 • Bewerkte oppervlakte wordt vergroot en geoptimaliseerd

Meer comfort voor de chauffeur

 • Werknemers kunnen langer doorwerken
 • Meer aandacht voor het werk in plaats van het sturen

Bescherming van het milieu

 • Minder compacte grond waardoor er minder verdamping en diepere worteling van gewassen
 • Minder brandstofverbruik
 • Minder gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Wat is GPS?

GPS ofwel Global Positioning System zijn radio signalen die uitgezonden worden door satellieten die in banen rondom de aarde draaien. Er zijn verschillende soorten groepen satellieten waarvan de signalen worden afgenomen, namelijk: GLONASS(Russische federatie), GPS(Amerikaanse ministerie van defensie) en het Europese Galileo.

Met behulp van een GPS ontvanger zijn deze signalen op te vangen. De signalen op zichzelf zijn van lage nauwkeurigheid, zoals het GPS systeem op een mobiele telefoon. Voor een hoge nauwkeurigheid moeten de GPS signalen worden gecorrigeerd. Zodra er meer dan drie satellietsignalen worden ontvangen kan doormiddel van een snijpunt de positie worden bepaald. Verder kan er met GPS ook hoogte en diepte bepaald worden, hiervoor zijn vier satellieten nodig. Om met een tractor op GPS te rijden zijn minimaal 4 satellieten nodig.

AFS Systems

Het GPS systeem van Case IH is AFS (Advanced Farming Systems). Het omvat alles wat nodig is om een herhaalbare nauwkeurigheid tot 2,5 cm te behalen, overlappingen en kosten te verlagen, en de opbrengst te maximaliseren.

Meer informatie over Advanced Farming Systems kunt u vinden op de website van Case IH.

Als u vragen heeft, kunt u ook direct contact met één van onze specialisten opnemen.

AFS Mapping

AFS Mapping is het softwarepakket van Case IH om gewassensing-gegevens(biomassa), trekker-gegevens(motorbelasting) en velden/AB-lijnen op te slaan en te bewerken.

De trekker-gegevens(motorbelasting, wielslip, brandstofverbruik per uur/per hectare) kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in de bodem van uw perceel. De motorbelasting is namelijk een goede indicatie voor de zwaarte van de grond.

Met AFS Mapping kunt u, aan de hand van gegevens over de bodem en het gewas, taakkaarten maken om uw bemesting/gewasbeschermingsmiddelen variabel toe te dienen via uw GPS systeem. De softwarepakketten worden verkocht inclusief een gebruikerstraining.

De mogelijkheden van AFS Mapping zijn:

 • Bestanden uitwisselen tussen AFS Mapping en GPS systemen.
 • Aflezen van verschillende gegevens zoals hoogte en snelheid uit een AFS Easy Guide 250, AFS FM750, AFS FM1000 en een AFS XCN2050. Van de AFS Pro schermen zijn de volgende gegevens af te lezen: afstand, breedte, motorvermogen, brandstofverbruik(l/h), brandstofverbruik(l/u), hoogte, motorbelasting, PTO load, tijd en datum van een bewerking, rijrichting, snelheid, tijdsduur en de wielslip.
 • Percelen aanmaken, bewerken en AB lijnen plaatsen.
 • Taakkaarten maken, met eventueel variabele afgifte.
 • Veel verschillende rapporten over percelen, werktuigen en personeel.
 • Rassenkaarten en opbrengstmetingen invoeren.
 • Mogelijkheid tot invoeren van bodemkaarten met bodemonderzoekwaarden.