Optimaliseer uw teelt met Hamoen Precision Eagle

In 2015 is Hamoen L.M.B. gestart met een nieuwe activiteit binnen de precisielandbouwtak van het bedrijf, namelijk dronetechniek. Wij zijn via Case IH in contact geraakt met Precision Hawk waar we nu nauw mee samenwerken. Precision Hawk is een gespecialiseerd bedrijf uit de Verenigde staten met meer dan 100 werknemers. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling van data en gewassensing technieken. Hamoen Precision Eagle is dealer en ondersteuningspunt van Precision Hawk en daarnaast vliegt het zelf met het Lancaster REV V type als dienstverlening.

Benjamin Schakel
06 – 30 23 82 74

Gewassingdienst

Algemeen

De ontwikkeling van de landbouw vraagt op dit moment om meer gegevens die gebruikt kunnen worden om teelten verder te optimaliseren. Het verzamelen van deze gegevens en het verwerken hiervan zodat het op uw bedrijf toegepast kan worden is cruciaal.

Door de aanschaf van een UAV(drone) gaat Hamoen onder de naam Hamoen Precision Eagle u hierbij van dienst zijn. Dat houdt in dat wij gewassensing uit gaan voeren voor bedrijven in de agrarische sector.


Vliegtuig

De gewassensing dienst gaan wij uitvoeren met een onbemand vliegtuig van Precision Hawk, een gespecialiseerd en toonaangevend bedrijf in de Verenigde Staten. Uitgerust met een multispectrale en een visuele camera kunnen wij verschillende gegevens op uw perceel meten. Door de kwaliteit van het vliegtuig is de pixelgrootte vaak tussen de 1,5 en 2,5 centimeter, wat uniek is in de agrarische sector.


Hoe werkt het?

 1. Vliegen
 2. Gegevens verwerken
 3. Algoritme toepassen op de gegevens
 4. Uitkomst delen

Wat meten we?

De beelden die worden gemaakt door de UAV zijn enkel losse foto’s. Deze losse foto’s worden, wanneer het vliegen klaar is, gekoppeld aan coördinaten die horen bij de locatie waar de foto is genomen. Hierdoor krijg je per locatie een foto, welke Precision Hawk aan elkaar koppelt door middel van het Orthomosaic algoritme. Dit algoritme zorgt ervoor dat alle foto’s die gekoppeld zijn aan een coördinaat op de juiste positie komen te liggen en exact in elkaar overlopen.

De eerste stap na het vliegen is altijd het toepassen van het Orthomosaic algoritme, waarna als deze procedure klaar is, de overige algoritmes kunnen worden toegepast. Zonder het Orthomosaic algoritme kunnen er geen andere algoritmes worden toegepast.

Het ScoutView Report algoritme wordt gebruik om een mooie weergave te geven van een gevlogen perceel. Het geeft niet zozeer bruikbare informatie, maar meer een overzicht van een perceel. In dit overzicht worden de volgende gegevens weergegeven: datum, locatie, resolutie en de grootte van het onderzochte oppervlak. Daarnaast wordt het perceel dat is gevlogen afgebeeld.

De ENDVI (Enhanced Normalised Difference Vegetation Index) wordt gebruikt voor het bepalen van de bladmassa. Hij is bijna gelijk aan de meest gebruikte NDVI (Normalised Difference Vegetation Index), alleen het verschil is dat de NDVI wordt bepaald door een rode kleurband mee te nemen in de formule en de ENDVI wordt bepaald door een blauwe band mee te nemen in de formule.

De ENDVI kan gebruikt worden op de Nederlandse markt om de bladmassa te bepalen van alle gewassen die geteeld worden. De hoeveelheid bladmassa kan veel dingen zeggen over het gewas wat er staat, zo is het in het begin van het seizoen een goede indicatie van de groei in het gewas, en later in het seizoen een goede indicatie van hoe het begin van het seizoen is verlopen. Later in het seizoen is de ENDVI een minder goede indicatie van de groeisnelheid.

De GNDVI(Green Normalised Difference Vegetation Index) is gebaseerd op de hoeveelheid actieve Chlorofyl in de plant. Dit zegt veel over hoe actief de desbetreffende plant is. Met dit algoritme zijn ook de eerste tekenen van stress zichtbaar, waardoor plekken als ziekten en plagen zijn als eerst zichtbaar worden door het GNDVI algoritme.

De GNDVI is goed te gebruiken om de groeisnelheid te bepalen gedurende het gehele seizoen. Zeker later in het seizoen is dit algoritme zeer bruikbaar omdat de hoeveelheid bladmassa dan niet meer gelijkstaat aan de groeisnelheid. De uitkomst van het GNDVI algoritme kan dus iets zeggen over: ziekte uitbraak, uitbraak van plagen, bodem en bemestingstekort/overschot.

Door middel van foto’s met Hamoen’s beschikbare camera’s kan de planthoogte worden gemeten van verschillende gewassen. Dit algoritme meet op basis van weerkaatsing de hoogte van een gewas wat kan worden verwerkt in de Field Uniformity Tool, en dus later ook in AFS Mapping.

Om dit algoritme te kunnen toepassen moet er een bestaand bestand met foto’s van het perceel zonder dat er een gewas op staat.

De informatie die dit Algoritme geeft kan uitermate goed gebruikt worden voor bijvoorbeeld het meten van verschillen in rassen en het meten in verschillen van groei. Daarnaast is er vaak een nauwe relatie tussen plant hoogte en drooggewicht van bijvoorbeeld mais.

Het Canopy Cover algoritme is gemaakt om een robuuste vegetatie index te maken over de bladbedekking. Op een kaart is goed te zien of het gewas al gesloten is, of juist niet. Het is mogelijk om een percentage van het met blad bedekte bodemoppervlakte uit te rekenen. Dit algoritme kan in AFS Mapping worden gebruikt om bijvoorbeeld de hoeveelheid spuitmiddel op het gewas aan te passen.

Met de Field Uniformity Tool kunnen verschillende uitkomsten van bijvoorbeeld vegetatie-indexen, planthoogtes en bladbedekking worden verwerkt tot een op kleuren gebaseerd Grid. Hierin worden het gemiddelde, de standaard deviatie, minimalen en maximalen getoond per plot. De Field Uniformity Tool kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de ENDVI en GNDVI te exporteren naar AFS Mapping.

De GSAVI filtert licht effecten van de bodem weg, wat zeer handig kan zijn bij planten als uien. Zeker in het begin van het seizoen is dit algoritme waardevol omdat de vegetatie index dan big gelijkstaat aan de groei van de plant.

De resultaten van dit algoritme zijn te verwerken met het Field Uniformity Tool algoritme waarna ze geïmporteerd kunnen worden in AFS Mapping.

Het Volume Measurement algoritme meet de hoeveelheid inhoud van een ingetekend vlak op een kaart. De uitkomst wordt weergegeven in kubieke meters(m2).

Dit algoritme kan worden gebruikt voor het in kaart brengen van stukken afgegraven grond en hopen grond/kool/ander materiaal.

Uit hoge resolutiefoto’s(3cm/pixel) kunnen planten worden geteld die in de rij staan. Dit algoritme is in staat om aan te geven hoeveel planten er in een rij staan of hoeveel planten er op een bepaald oppervlakte aanwezig zijn.

Dit algoritme kan gebruikt worden om bijvoorbeeld aardappels, suikerbieten, cichorei en suikerbieten te tellen.

De Green Leaf Index is gebaseerd op het bepalen van de groen- en geelheid van een gewas. Geelverkleuring kunnen in veel gewassen een indicatie zijn van een ziekte of tekort. Dit algoritme is ontwikkeld voor de RGB camera wat betekent dat dit algoritme niet door de plant heen zal kijken.

Aan de hand van de BGNIR camera kan er waterschade worden vastgesteld doormiddel van een camera met een NIR bandbreedte.

Meet per boom de activiteit, hoogte, diameter van het bladoppervlak en de biomassa.

Wat kun je er mee?

Met deze bruikbare gegevens kunt u makkelijker en beter beslissingen nemen om uw teelt te verbeteren. Zeker de vergelijking tussen de bladmassa en de activiteit van uw perceel levert vaak verrassende beelden. Met de informatie kunt u direct starten met het verbeteren van uw teelten.

Het verwerken van biomassabeelden naar een taakkaart voor het bemesten van drijfmest.

 1. Op deze afbeelding is de onbewerkte multispectrale foto te zien.
 2. Afbeelding twee geeft de biomassa weer op datamapper.com.
 3. Op de derde afbeelding is de afbeelding verwerkt in AFS Mapping.
 4. Op afbeelding vier zijn de losse puntjes verwerkt tot vlakken zodat een toepassing mogelijk is.
 5. Op de laatste afbeelding is aan de hand van de biomassakaart een taakkaart gemaakt waar drijfmest variabel wordt toegediend. Deze kaart is naar vrijwel alle GPS systemen te exporteren.

Door het gebruik van AFS Mapping kunt u zelf uw taakkaarten maken zodat u uw machines kunt aansturen.

Drones

Smarter Farming Package

Hamoen Precision Eagle werkt samen met Precision Hawk en DJI. Deze bedrijven hebben een drone ontwikkeld welke zeer geschikt is voor akkerbouwers, veehouders en loonbedrijven. De Matrice 100 beschikt over een visuele en multispectrale sensor, waardoor u zelf de activiteit(stress) en bladmassa kunt meten van uw gewas.

Compleet pakket met:

 • Datamapper account
 • Professional Travel Case
 • In-Flight Software App
 • InField Desktop Software
 • 1 Visual Sensor
 • 1 Multispectral Sensor
 • Extra batterijen

Lancaster REV V
De Fixed Wing is volledig automatisch en eenvoudig in gebruik. Je gooit het als een papieren vliegtuig in de lucht en hij land zelf op een vooraf aangegeven plek. Het vluchtplan maakt de Lancaster zelf aan de hand van de windrichting en snelheid voor een optimale nauwkeurigheid.

Onder het vliegtuig kunnen veel verschillende sensoren als bijvoorbeeld: visuele camera, BGNIR camera, RGNIR camera en thermische camera’s.