Optimaliseer uw teelt met Hamoen Precision Eagle

Hamoen L.M.B. volgt technologische ontwikkelingen op de voet en houdt alle trends nauwlettend in de gaten. Zo heeft het bedrijf zich gespecialiseerd als GPS en precisielandbouw specialist. In 2015 is gestart met een nieuwe activiteit binnen de precisielandbouwtak van het bedrijf, namelijk dronetechniek onder de naam Hamoen Precision Eagle. Na de certificering van ons bedrijf en piloten werden meerdere Fixed-wing en Multirotor drones met multispectrale camera’s aangeschaft. Naast verkoop van drones in de agrarische sector wordt ook gewassensing uitgevoerd in de agrarische sector.

In 2018 hebben we ons eigen perceelplatform ontwikkeld voor dataverwerking van hoge resolutie satellietbeelden, gewas- en bodemsensoren. In onze online perceelplatform kan verschillende data ingelezen en verwerkt worden, met het uiteindelijke doel de teelt van de gewassen te optimaliseren. De portal is een onafhankelijk platform waarbij de data niet door derden kan worden gebruikt en/of gezien. Hierdoor blijft de agrariër zelf eigenaar van de data. Kijk voor meer informatie op de pagina van Perceelplatform.

Na de lancering en officieel dealer van AgXtend (het nieuwe precisielandbouw merk van CNH) in 2019 zijn de diensten van Hamoen Precision Eagle verder uitgebreid met diverse precisielandbouw producten en toepassingen. Kijk hiervoor op de pagina van AgXtend.

Benjamin Schakel
Precisielandbouw en marketing

T: 06 3023 8274 | EMAIL

Gewassingdienst: zicht van bovenaf

De multispectrale sensoren, van zowel drones als de hoge resolutie satellietbeelden, meten de fotosynthetische activiteit van het gewas. De sensoren zien zowel visueel als niet visueel licht en meten de bladmassa en activiteit van de planten. Na de dataverwerking in ons perceelplatform worden de verschillen van het perceel zichtbaar. De algoritmes geven met verschillende kaarten inzicht in onder andere stikstoftekorten, gewasproblemen, onkruiden en groeivitaliteit.

Met deze bruikbare gegevens kunt u makkelijker en betere beslissingen nemen om uw teelt te optimaliseren. In ons perceelplatform kan eenvoudig een taakkaart gemaakt worden aan de hand van de geanalyseerde gegevens. Uw teeltadviseur kan, indien gewenst, op afstand meekijken en adviseren over een juiste teeltmaatregel. Zo kan uw GPS stuursysteem volledig geautomatiseerd plaats specifiek een dosering of bewerking uitvoeren.

Gewassingdienst: zicht in de grond

Binnen percelen kan de bodem grote variaties vertonen. Een uniforme behandeling van de bodem of gewas blijken vaak niet optimaal. Ook bij regelmatig wisselen van percelen is het noodzakelijk om de variatie van de bodemsamenstelling nauwkeuring in beeld te hebben.
Onze bodemsensoren, van het precisielandbouw merk AgXtend van CNH, geven snel en nauwkeurig de variaties in de bodem weer. De SoilXplorer bodemsensors verhuren wij als dienst en als los product aan agrariërs.

Kenmerken van SoilXplorer bodemsensor:

 • Contactloze geleidbaarheidsmeting op verschillende dieptes:
  0 – 25 cm / 15 – 60 cm / 55 – 95 cm / 85 – 115 cm
 • Inzicht in verschillende bodemparameters op basis van agronomische modellen:
  • EC waarde per laag
  • Bodemtextuur
  • Relatieve watergehalte
  • Bodemverdichting
 • Weers en gewasonafhankelijk
 • Real time variabele aansturing van werktuigen

Aan de hand de zonekaarten kunnen grondmonsters gestoken worden. De geanalyseerde gegevens bieden inzicht in verschillende bodemparameters, waaronder pH, organische stof en lutum. Vervolgens kan op basis van de data, eventueel gecombineerd met andere data, eenvoudig een taakkaart gemaakt worden in ons perceelplatform. Met het advies van uw teeltadviseur en uw eigen teeltinzichten wordt de juiste behandeling bepaald.

Toepassingen met taakkaarten aan de hand van bodemsensing zijn onder andere; bekalking, compost strooien, variabele zaai- en plantafstand en plaats specifieke bemesting. Kijk voor meer informatie over de SoilXplorer op de pagina van AgXtend.

Smarter Farming Package

Wij verkopen meerdere type drones, camera’s en toebehoren. Ons Smarter Farming Package biedt een compleet pakket voor de akkerbouwer, veehouder en loonbedrijven. De drones kunnen met diverse soorten camera’s worden uitgerust, waaronder visuele- en/of multispectrale camera’s en thermische camera’s.

Het standaard Smarter Farming Package bestaat uit:

 • Volledig opgebouwde drone
 • Standaard accessoires inbegrepen
 • RedEdge-MX multispectrale sensor
 • Account perceelplatform
 • 12 maanden fabrieksgarantie
 • Snelle en vakkundige reparatie via ons partner servicepunt
 • Extra accessoires:
  • Draagkoffer
  • Extra batterijen
  • Extra propellers