Ontwikkeld tot precisielandbouw specialist

Vele jaren terug werd het eerste GPS systeem door ons in bedrijf gesteld. Plaatsbepaling bleek de verbindende sleutel te zijn in de landbouw. Een nieuwe ontwikkeling betekende voor ons vele trainingen volgen om klaar te zijn voor de praktijk. Dat is gelukt. Het is niet alleen één van onze specialisme geworden, ook ons werkplezier is hiermee vergroot door de steeds vernieuwende systemen.

GPS

Bij precisielandbouw krijgen planten (of dieren) met behulp van technologie, heel nauwkeurig de behandeling die ze nodig hebben. Hiervoor worden verschillende technologieën ingezet zoals GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering.

AFS Connect

Met AFS Connect kunt u uw boerderij, machinepark en gegevens op afstand bewaken en beheren, en op die manier uw prestaties, productiviteit en flexibiliteit optimaliseren. Geef uw machines efficiënt weer met weinig tot geen stilstand tijd. Met alle informatie onder uw vingertoppen kunt u uw bedrijf altijd en overal succesvol beheren.

Hamoen Precision Eagle

We zien dat de ontwikkelingen in de landbouw om meer gegevens vragen die gebruikt kunnen worden om teelten te optimaliseren. Onze servicedienst sluit naadloos aan bij ons motto; ‘een langdurige partner zijn voor onze klanten’.

AgXtend

AgXtend is het eerste merk dat gespecialiseerd is in opkomende precisielandbouw producten en ISOBUS-oplossingen in de agrarische sector. Als AgXtend dealer hebben wij reeds precisielandbouw apparatuur uit voorraad leverbaar.