Dataverwerking van uw percelen

Naast gewassensing met drones, gewas- en bodemsensoren kunt u ook bij ons terecht voor dataverwerking van uw percelen. In onze online perceelplatform kan verschillende data ingelezen en verwerkt worden, met het uiteindelijke doel de teelt van de gewassen te optimaliseren. De portal is een onafhankelijk platform waarbij de data niet door derden kan worden gebruikt en/of gezien. Hierdoor blijft u zelf eigenaar van uw data.

Het perceelplatform heeft diverse mogelijkheden, zoals:

  • Inladen van diverse soorten dronebeelden;
  • Inladen van gewas- en bodemsensordata;
  • Inladen van tractordata;
  • Opvragen van satellietbeelden met hoge resoluties;
  • Mogelijkheid tot delen van de data voor selectieve personen, zoals de teeltadviseur;
  • Eenvoudig taakkaarten maken om direct met de data aan de slag te gaan
Inloggen Perceelplatform

Benjamin Schakel
06 – 30 23 82 74