Dataverwerking van uw percelen

Naast gewassensing met drones, gewas- en bodemsensoren kunt u ook bij ons terecht voor dataverwerking van uw percelen. In onze online perceelplatform kan verschillende data ingelezen en verwerkt worden, met het uiteindelijke doel de teelt van de gewassen te optimaliseren. De portal is een onafhankelijk platform waarbij de data niet door derden kan worden gebruikt en/of gezien. Hierdoor blijft u zelf eigenaar van uw data.

Het perceelplatform heeft diverse mogelijkheden, zoals:

  • Inladen van diverse soorten dronebeelden;
  • Inladen van gewas- en bodemsensordata;
  • Inladen van tractordata;
  • Opvragen van satellietbeelden met hoge resoluties;
  • Mogelijkheid tot delen van de data voor selectieve personen, zoals de teeltadviseur;
  • Eenvoudig taakkaarten maken om direct met de data aan de slag te gaan

Benjamin Schakel
06 – 30 23 82 74

Door data te vergelijken en over elkaar heen te leggen worden de verschillen in het gewas en/of bodem zichtbaar. De combinatie van onze SoilXplorer bodemsensor en de drone/satelliet gewaskaarten tijdens het groeiseizoen, geven de ultieme mogelijkheid verschillende data te stapelen en te vergelijken. Met deze bruikbare gegevens kunt u makkelijker en betere beslissingen nemen om uw teelt te optimaliseren.

Het perceelplatform is een totale desktop-, online- en mobiele oplossing. De mobiele app geeft de mogelijkheid de verschillende data te bekijken terwijl u in het veld staat. Door direct naar de juiste locatie te gaan kunt de oorzaken van de verschillen sneller achterhalen. Foto’s van het gewas kunnen direct geüpload worden naar de portal om ze vervolgens op een later moment te bekijken en te analyseren. Zo kan het gewas op een specifieke locatie nauwlettend worden gemonitord.