Tijdens het groeiseizoen van 2019 werden door Case IH nieuwe ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouwtechnologie uitgebreid toegepast op de demovelden in Kain. Hamoen LMB is hier, net als de editie in 2017, nauw bij betrokken geweest.

Collega Benjamin Schakel stuurde, samen met medewerkers van Case IH, het project aan. Ook filmpje hij de werkzaamheden om vervolgens deze video’s te delen op verschillende sociale media kanalen en om deze te tonen op het event (4 en 5 september). Onze drones, bodemscanner en ons perceelplatform zijn veelvuldig gebruikt.

Tijdens het evenement Potato Europe 2019 te Kain wil Case IH tonen welke precisielandbouwtechnologie de aardappelteler/teeltbegeleider kan gebruiken om de teelt te optimaliseren. De moderne landbouw draait niet alleen rond ijzer en vermogen maar moet ook een antwoord bieden aan een aantal nieuwe uitdagingen. Als constructeur wil Case IH een antwoord bieden op gebied van automatisatie en velddata beheer. Zo wordt er met de klanten meegedacht om de processen continu te verbeteren.

Bij de editie van 2017 werden al het RTK+ GPS netwerk, de drone, de tractor- en opbrengstdata van Case IH gebruikt. Bij Potato Europe 2019 wordt ook de inzet van andere precisielandbouwtechnologie van Case IH toegepast in de praktijk. Zo zijn de aardappelen gepoot aan de hand van de SoilXplorer bodemscan. Het gewas is tijdens het groeiseizoen gescand met de CropXplorer gewassensor welke de kunstmeststrooier real-time aanstuurde. Door middel van de FarmXtend sensoren werden de aardappels dagelijks gemonitord waarbij alle data in de mobiele app zichtbaar is.

De loofdoding van de aardappels is op 2 verschillende manieren uitgevoerd. Een deel is variabel gespoten op basis van dronebeelden. Een ander deel is door de Xpower behandeld. Deze elektrische onkruidbestrijder is de uitkomst voor de strengere regelgeving rondom bestrijdingsmiddelen.

InAgro is nauw betrokken geweest bij de teeltbegeleiding. In samenspraak met InAgro en de eigenaar van de demovelden, landbouwbedrijf Witdouck, werden de teeltbeslissingen gemaakt.

Het event vindt plaats op 4 en 5 september 2019 in Kain nabij Doornik (BE). Voor meer informatie, kijk op de website van de organisatie https://www.potatoeurope.be/nl