De volgende stap in de precisielandbouw tak van ons bedrijf is een onafhankelijk perceelplatform. In deze portal kan naast data van drones ook de data van gewas- en bodemsensoren verwerkt worden. Het doel van ons perceelplatform is om de teelt van de gewassen te optimaliseren. De portal is een onafhankelijk platform waarbij de data niet door derden kan worden gebruikt en/of gezien. Hierdoor blijft u zelf eigenaar van uw data.

Het perceelplatform heeft diverse mogelijkheden, zoals:

  • Inladen van diverse soorten dronebeelden;
  • Inladen van gewas- en bodemsensordata;
  • Inladen van tractordata;
  • Opvragen van satellietbeelden met hoge resoluties;
  • Mogelijkheid tot delen van de data voor selectieve personen, zoals de teeltadviseur;
  • Eenvoudig taakkaarten maken om direct met de data aan de slag te gaan

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.