Nieuw: Hamoen Precision Eagle

De ontwikkeling van de landbouw vraagt op dit moment om meer gegevens die gebruikt kunnen worden om de teelten verder te optimaliseren. Het verzamelen van deze gegevens en het verwerken hiervan zodat het op uw bedrijf toegepast kan worden is cruciaal…

Klik hier voor meer informatie

Comments are closed.