Het GPS seizoen staat weer voor de deur. Op enkele plaatsen zijn de voorjaarswerkzaamheden al begonnen, zoals ook het bemestingsseizoen. Bereid zelf uw GPS-systeem voor op het nieuwe seizoen en voorkom zo onnodige stilstand. Loop onderstaande checklist door om goed voorbereid aan de slag te kunnen gaan.

 

Checklist:

 • Ga bij uzelf of bij uw werknemers na of er zich problemen hebben voorgedaan in het afgelopen jaar. Controleer de satelliet ontvangst van het systeem. Controleer daarbij de status van de ontvanger: ontvang ik satellieten, heb ik een ‘fix’ en krijg ik geen foutmelding?

 • Maak een AB-lijn en rijd een stukje over de lijn. Controleer of de machine goed naar de lijn stuurt en niet slingert over de AB-lijn.

 • Verwijder overbodige data van uw scherm, bijvoorbeeld de bewerkingslogs van het vorige seizoen. Op deze manier begint u het seizoen met een opgeschoond display, waarop u voldoende ruimte heeft om nieuwe percelen en bewerkingen op te slaan. Het is aan te raden om vooraf een back-up te maken.

Naast deze checklist geven wij ook GPS gebruikerstrainingen aan onze klanten. Wilt u hiervan gebruik maken? Neem contact op met Benjamin Schakel

Checkpunten GPS gebruikerstraining:

 • Vragen over het systeem
 • Backup + verwijderen overbodige data
 • Mogelijkheden systeem bekijken
 • Werken met spuitpaden, (virtuele) sectiecontrol, enz.
 • Verwerking van GPS data en waardevolle (automatisch) geregistreerde tractor data

 

 

Diefstal van GPS systemen nog zeer actueel

Helaas zijn er de afgelopen tijd diverse klanten het slachtoffer geworden van diefstal van GPS apparatuur. Diefstal op het boeren bedrijf is helaas niets nieuws, maar uit data van de politie blijkt dat alle GPS merken met diefstal te maken hebben en dat dit in heel Noordwest Europa gaande is.

Preventief kunt u zelf op verschillende niveaus maatregelen treffen om de kans op diefstal aanzienlijk te verkleinen. Hoe meer barrières er zijn voor de criminelen, hoe meer vertraging er is. Dit vergroot enerzijds de pakkans, maar het schrikt criminelen ook af. Als er duidelijk zichtbare barrières zijn, zullen ze eerder doorrijden naar een volgend adres waar minder preventieve maatregelen zijn genomen.

Enkele maatregelen tegen diefstal:

 • Zorg dat de GPS-systemen verzekerd zijn
 • Zorg voor een actuele back-up van de data;
 • Maak een lijst van de GPS-systemen met serienummers en eventuele unlockcodes;
 • Haal GPS-systemen eventueel ’s avonds uit de trekker en bewaar deze in een afgesloten ruimte of kast. Overleg hiervoor eerst goed met uw verzekering of dit dan wel gedekt is;