Gewassensor voor optimale N-balans

De CropXplorer gebruikt een optische sensor om te berekenen wat de optimale stikstof hoeveelheid is voor het gewas. Het ondersteunt daarnaast ook variabele afgifte. Maar, de toepassingsgebieden zijn net zo gevarieerd als de landbouw zelf. Op basis van de meetwaarden van de CropXplorer kan het systeem ook gebruikt worden voor andere toepassingen, gewassen en variëteiten.

De sensor van de CropXplorer gebruikt een actieve lichtbron en meet de weerkaatste straling van de gewassen. Op basis van de metingen en algoritmes, wordt direct de benodigde stikstofhoeveelheden bepaald. Het is mogelijk om real-time de juiste stikstofhoeveelheid toe te dienen. Via ISOBUS kan een kunstmeststrooiers of een spuit aangestuurd worden om stikstof toe passen op basis van de data van de CropXplorer.

De CropXplorer bepaalt naast de biomassa-index ook de stikstof-index van het gewas. De biomassa-indexapplicatie wordt gebruikt in vroege groeistadia tot het uitlopen van gewassen. Wanneer de bodem al bedekt is, wordt de IRMI gebruikt. De biomassa-index wordt gebruikt als een veiligheid, wanneer de sensor geen biomassa detecteert wordt er geen middel afgegeven in dit gebied. Nauwkeurige metingen bij elk groeistadium zorgt voor een grote hoeveelheid aan doseringen in verschillende gewassen.

Kenmerken CropXplorer:

  • Gewassensor voor optimaal stikbalans in het gewas
  • Real time aansturen machine, plaats specifiek
  • Inzetbaar voor diverse gewassen
  • Gewasbewaking en stikstofopname scanning
  • Snel en eenvoudig gebruiksklaar te maken
  • Optimaal gewasbeheer
  • Benutting opbrengstpotentieel

CropXplorer basic

De nieuwe CropXplorer Basic gewassensor is speciaal ontwikkeld voor gebruik bij daglicht. Het systeem bestaat uit twee sensorunits, die aan de tractorcabine kunnen worden bevestigd, bijvoorbeeld aan de spiegels. Het systeem wordt gecompleteerd door een referentiesensor op het dak van de tractor voor het meten van lichtomstandigheden. De ISOBUS-compatibele CropXplorer Basic, het kleine broertje van de CropXplorer Active, is ook een waardevolle investering voor bedrijven van minder dan 100 hectare. Naast functionaliteit is de nieuwe sensortechnologie ontwikkeld voor eenvoudige bediening. De CropXplorer Basic heeft een breed scala aan toepassingen.