De XPower XPU.

De XPU is het kleinere model van de XPower en biedt aan steden, gemeenten en groenbedrijven nu een nieuwe baanbrekende en efficiënte manier aan om onkruid te bestrijden zonder herbiciden.

Als een uiterst effectief alternatief voor chemische actieve stoffen maakt de XPU, die aan een trekker gehangen wordt, het nu mogelijk om ongewenste vegetatie te bestrijden dankzij het geteste XPower systeem en de elektrofysische technologie. Dergelijke chemievrije oplossingen voor onkruidbestrijding worden alsmaar belangrijker voor gemeenten, tuinen en openbare plekken, alsook voor de bestrijding van speciale onkruidsoorten in industriële zones en op paden.

De voordelen het XPower™ systeem, dat reeds in de landbouw getest werd, zijn onder meer de volgende: het is residuvrij, kan in ieder seizoen van het jaar ingezet worden en is zeer onafhankelijk van het tijdstip van de dag en de temperatuur, alsook biedt het een systemisch effect op het onkruid.

Twee onderdelen, één effect
Net zoals de grotere XPower landbouwvariant bestaat het XPU systeem uit twee onderdelen, die vooraan en achteraan de trekker gehangen worden.

De eenheid aan de achterkant bevat een generator met maximaal twaalf hoogspanningstransformatoren met een output van 36kW (inclusief de power boost optie) en een elektrische schakelkast. De applicator vooraan kan zijdelings uitgeschoven worden, zodat de vegetatie naast het trekkerspoor vernietigd kan worden. Het bestaat uit twee rijen statische elektroden. De generator aan de achterkant wordt aangedreven door de aftakas van de trekker en wekt hoogspanning op die door de planten stroomt en dan in de bodem via de applicator die vooraan in de fronthef hangt over een totale werkbreedte van 120cm.

Het circuit wordt gesloten door een tweede applicator die ofwel de planten ofwel de bodem raakt. De elektrische energie vernietigt op een systemische manier het chlorofyl alsook het water en voedingsstoffensysteem van de planten tot helemaal diep in de wortels met één behandeling, doordat de cellen en vaatbundels onherstelbaar vernietigd worden. Dit zorgt ervoor dat de planten niet meer langer leven en maakt het elektrofysische proces veel veiliger en efficiënter dan andere onkruidbestrijdingsmethodes, waar planten soms hun wortels terug dieper kunnen laten groeien.
Het XPU systeem weegt in totaal ongeveer 1,400 kg, dat gewicht is opgedeeld tussen 250kg vooraan en 1200kg achteraan. Er is een aftakassnelheid van 540 tpm vereist, wat overeenkomt met een trekkervermogen van 110PK.

Voordelen
Het gebruik van de XPU biedt vele voordelen in vergelijking met andere methoden.
Doordat het werkingsprincipe systemisch is, duurt het effect even lang als bij chemische processen, maar worden deze echter volledig vervangen. Het effect is enkel licht afhankelijk van het tijdstip in het jaar of de temperatuur en er valt ook geen specifieke resistentie van de planten te verwachten.
Doordat er geen interventie met de bodem is, wordt die ook beschermd tegen erosie en wordt de zaadgroei niet gestimuleerd door kiemen. Er zijn geen chemische residuen, van welke soort ook, wat een specifiek voordeel is, vooral in steden en gemeenten en het bodemleven blijft ook onaangetast.

Bewezen technologie
Met de Electroherb™ technologie werd er aan een tweejarige studie als onderdeel van het ‘ControlIinRoad’ project deelgenomen. Invasieve planten werden bestreden met alternatieve methodes in samenwerking met het Oostenrijkse onderzoeksinstituut AIT.

De focus lag op twee onkruidsoorten,nl. Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia) en Japanse duizendknoop (Fallopiaspp), die zeer vaak langs wegen voorkomen en de inheemse biodiversiteit enecosystemen bedreigen. In 2019 heeft een vergelijking tussen zevenbestrijdingsmethodes aangetoond dat ElectroherbTM de productie van de gevaarlijke pollen van het onkruid met meer dan 90% efficiëntie bestreden heeft, in contrast tot slechts 38% met conventionele maaitechnieken. Gelijkaardige testresultaten werden er bekendgemaakt en bevestigd voor de Japanse duizendknoop.

“Met de XPower ™ en het nu kleinere model XPU dat nu voorgesteld wordt voor verstedelijkte toepassingen en toepassingen in groenbeheer en stadsparken bieden we nu ook duurzame oplossingen om ongewenstevegetatie te bestrijden als toevoeging voor onze bewezen technologie voor steden. Het system werkt residuvrij en verliest geen efficiëntie zelfs als het net regent na de behandeling. Bodem, water en insecten worden niet aangetast door de bestrijding en het kan ook zonder beperkingen ingezet worden in milieugevoelige zones, bv. langs waterlopen” licht Karsten Vialon, Product Manager AGXTEND toe.