Eind vorige jaar was Gerard Migchels van de WUR één van onze sprekers op onze ‘informatie middag grasland’. Hij is betrokken bij de borging van de mestwetgeving. Wij spraken hem onlangs hierover en hij gaf ons een update rondom de kwestie. Het huidige gebod blijft nog steeds van kracht. Dit houdt in dat de mest in de grond moet worden gebracht en dat er door middel van een geloofwaardig verhaal moet worden aangetoond dat water bij de mest wordt bijgevoegd bij het uitrijden (één deel water / twee delen mest).

In 2021 veranderd de borging voor het uitrijden van mest. Naar alle waarschijnlijkheid worden er drie varianten/technieken beschreven in de wetgeving. Het in de grond brengen van de mest blijft bij het gebod horen. De technieken zullen met specifieke omschrijvingen worden vastgelegd. Het aantonen en vastleggen van de gehalten in de mest/hoeveelheid water zal op verschillende manieren mogelijk zijn; door middel van volume, NIR sensoren en/of EC meters.