In april 2019 werd het nieuwe wetsvoorstel ingediend voor de registratie van en snelheidsverhoging voor (land)bouwvoertuigen. Begin september zijn de besprekingen in de tweede kamer weer opgestart en de eerst volgende vergadering staat gepland op 28 oktober 2019. Inwerkingtreding van de wet, mits zowel de Tweede als de Eerste kamer instemmen, wordt in het najaar verwacht. In de periode daarna, tot 20 mei 2020, moeten bestaande landbouwvoertuigen worden geregistreerd.

De Raad van State, die ieder wetsvoorstel beoordeelt voordat het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, reageerde in mei opvallend kritisch op het wetsvoorstel. Omdat Nederland al te laat is met het omzetten in nationale wetgeving van de EU-richtlijn over de APK-plicht voor snelle trekkers, adviseert de RvS de kentekenplicht vooralsnog alleen in te voeren voor snelle trekkers, omdat dit sneller geregeld kan worden dan voor alle trekkers. Daarmee kan de schade van de Europese ingebrekestelling te beperken. De maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen gaat van 25 naar 40 km/u. Voertuigen die harder willen rijden dan 25 km/u, moeten een kentekenplaat voeren.


Overzicht registratie en kentekening

Bestaande (land)bouwvoertuigen.

De registratie van bestaande (land)bouwvoertuigen moet voor 20 mei 2020 zijn afgerond.
(Land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden zijn registratieplichtig en dat betreft dan:

  • alle landbouwtrekkers
  • alle MMBS’en (zelfrijdende machines, dus ook alle grondverzetmaterieel)
  • alle getrokken materieel wat boven 25 km/h kan én mag rijden is registratieplichtig
  • uitzondering registratieplicht: voertuigen waarvoor geen T-rijbewijsplicht is (< 1,30 m breed en specifieke werktuigfunctie)

Alle (land)bouwvoertuigen die registratieplichtig zijn, worden stapsgewijs kentekenplichtig:

  • bij sneller rijden dan 25 km/h is een kentekenplaat verplicht
  • bij grensoverschrijdend verkeer is een kentekenplaat verplicht
  • bij ontheffing voor afmetingen of massa is een kentekenplaat verplicht
  • getrokken materieel zonder registratieplicht voert een witte volgplaat.

De stapsgewijze kentekenplicht is echter wel beperkt. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle bestaande (land)bouwvoertuigen een kentekenplaat voeren op de openbare weg. (Land)bouwvoertuigen die nooit op de openbare weg komen, zijn niet registratieplichtig en niet kentekenplichtig, ook niet vanaf 1 januari 2025.

Nieuwe (land)bouwvoertuigen

Alle nieuwe (land)bouwvoertuigen zijn registratieplichtig en zijn kentekenplichtig vanaf ingangsdatum van het wetsvoorstel.

Alle landbouwtrekkers en de nieuwe categorie mobiele machines (komt in de plaats van MMBS; zelfrijdende machines), aanhangwagens voor transport en getrokken werktuigen zijn bij aflevering al geregistreerd bij RDW en hebben een kentekenbewijs en een kentekenplaat.

APK-plicht
De APK-plicht geldt alleen voor landbouwtrekkers met een constructiesnelheid van meer dan 40 km/h.

Er komt wel een uitzondering van de APK-plicht voor:

  • snelle landbouwtrekkers die hoofdzakelijk voor land- en bosbouwwerkzaamheden worden ingezet op het terrein waar zulke activiteit plaatsvindt. Deze uitzondering geldt voor agrariërs die hun snelle tractor uitsluitend voor het eigen bedrijf inzetten.
  • dit is een nationale uitzondering; wanneer Nederlandse landbouwtrekkers in bijvoorbeeld België rijden, is APK-plicht wel noodzakelijk (passage over nationaal grondgebied). Wanneer er andere activiteiten zoals loon- en grondverzet worden ontplooid, dan geldt de uitzondering niet; dit is geen uitsluitend agrarisch gebruik.