We volgen technologische ontwikkelingen op de voet en houden alle trends nauwlettend in de gaten. Naast de drones hebben we nu ook de SoilXplorer sensor. Dit is een contactloze bodemsensor die elektromagnetisme gebruikt om de geleiding van de bodem te meten. Dit gebeurt op vier verschillende dieptes – 0-25 cm, 15-60 cm, 55-95 cm, 85-115 cm.

De scanner registreert de bodemheterogeniteit voor het vastleggen van bodemtypekaarten en bijbehorende watergehaltekaarten. Op de tweede plaats geeft hij informatie met betrekking tot de aanwezigheid en diepte van samengedrukte zones, zodat bodembewerking met variabele diepte kan worden toegepast met compatibele werktuigen.

Met deze nieuwe technieken kan de teler, in samenwerking met de teeltadviseur, gemakkelijker en betere beslissingen nemen om teelten te optimaliseren. De teelmaatregelen worden vervolgens door een taakkaart voor de tractor en het werktuig aangeleverd. Doel van de technieken is kostenbesparing, werkgemak, milieubesparend en het voldoen aan (toekomstige) regelgeving.

Wilt u meer informatie hierover? Of een demonstratie van de producten. Neem dan contact met Benjamin Schakel. benjamin@www.hamoen-tractoren.nl / 06 3023 8274