Subsidieregeling Jonge Landbouwers 2016

Tot en met 15 april kan subsidie worden aangevraagd voor de Jonge landbouwersregeling.

Jonge landbouwers zijn landbouwers die:

  • Nog géén 41 jaar oud zijn op het moment van indienen van de subsidieaanvraag
  • Zeggenschap hebben in de onderneming
  • Zich voor het eerst gevestigd hebben op een landbouwbedrijf
  • Voldoende vakbekwaam zijn

In tegenstelling tot Jonge landbouwersregelingen uit het verleden, is er géén maximale vestigingsperiode van toepassing. Per provincie kunnen er verschillen bestaan in de voorwaarden van de regeling. Er kan maximaal 30% subsidie worden verkregen. Deze te verkrijgen subsidie moet minimaal 10.000,- euro zijn en maximaal 20.000,- euro. Om de maximale subsidie te ontvangen moet dus tenminste 66.667,- euro worden geïnvesteerd. Bij samenwerkingsverbanden is het subsidiepercentage afhankelijk van het aantal niet jonge landbouwers in het samenwerkingsverband, of is het afhankelijk van het aandeel eigen vermogen van de jonge landbouwer.

Comments are closed.