Precision Eagle Gewassensingdienst Wat meten we? Wat kun je ermee? Drones

 

Wat meten we?

Orthomosaic
orthomosaic-01De beelden die worden gemaakt door de UAV zijn enkel losse foto’s. Deze losse foto’s worden, wanneer het vliegen klaar is, gekoppeld aan coördinaten die horen bij de locatie waar de foto is genomen. Hierdoor krijg je per locatie een foto, welke Precision orthomosaic-02Hawk aan elkaar koppelt door middel van het Orthomosaic algoritme. Dit algoritme zorgt ervoor dat alle foto’s die gekoppeld zijn aan een coördinaat op de juiste positie komen te liggen en exact in elkaar overlopen.

De eerste stap na het vliegen is altijd het toepassen van het Orthomosaic algoritme, waarna als deze procedure klaar is, de overige algoritmes kunnen worden toegepast. Zonder het Orthomosaic algoritme kunnen er geen andere algoritmes worden toegepast.


ScoutView Report

Het ScoutView Report algoritme wordt gebruik om een mooie weergave te geven van een gevlogen perceel. Het geeft niet zozeer bruikbare informatie, maar meer een overzicht van een perceel. In dit overzicht worden de volgende  gegevens weergegeven: datum, locatie, resolutie en de grootte van het onderzochte oppervlak. Daarnaast wordt het perceel dat is gevlogen afgebeeld.

scoutview-report


ENDVI

endviDe ENDVI (Enhanced Normalised Difference Vegetation Index) wordt gebruikt voor het bepalen van de bladmassa. Hij is bijna gelijk aan de meest gebruikte NDVI (Normalised Difference Vegetation Index), alleen het verschil is dat de NDVI wordt bepaald door een rode kleurband mee te nemen in de formule en de ENDVI wordt bepaald door een blauwe band mee te nemen in de formule.

De ENDVI kan gebruikt worden op de Nederlandse markt om de bladmassa te bepalen van alle gewassen die geteeld worden. De hoeveelheid bladmassa kan veel dingen zeggen over het gewas wat er staat, zo is het in het begin van het seizoen een goede indicatie van de groei in het gewas, en later in het seizoen een goede indicatie van hoe het begin van het seizoen is verlopen. Later in het seizoen is de ENDVI een minder goede indicatie van de groeisnelheid.


GNDVI

gndviDe GNDVI(Green Normalised Difference Vegetation Index) is gebaseerd op de hoeveelheid actieve Chlorofyl in de plant. Dit zegt veel over hoe actief de desbetreffende plant is. Met dit algoritme zijn ook de eerste tekenen van stress zichtbaar, waardoor plekken als ziekten en plagen zijn als eerst zichtbaar worden door het GNDVI algoritme.

De GNDVI is goed te gebruiken om de groeisnelheid te bepalen gedurende het gehele seizoen. Zeker later in het seizoen is dit algoritme zeer bruikbaar omdat de hoeveelheid bladmassa dan niet meer gelijkstaat aan de groeisnelheid. De uitkomst van het GNDVI algoritme kan dus iets zeggen over: ziekte uitbraak, uitbraak van plagen, bodem en bemestingstekort/overschot.


Planthoogte

planthoogteDoor middel van foto’s met Hamoen’s beschikbare camera’s kan de planthoogte worden gemeten van verschillende gewassen. Dit algoritme meet op basis van weerkaatsing de hoogte van een gewas wat kan worden verwerkt in de Field Uniformity Tool , en dus later ook in AFS Mapping.

Om dit algoritme te kunnen toepassen moet er een bestaand bestand met foto’s van het perceel zonder dat er een gewas op staat.

De informatie die dit Algoritme geeft kan uitermate goed gebruikt worden voor bijvoorbeeld het meten van verschillen in rassen en het meten in verschillen van groei. Daarnaast is er vaak een nauwe relatie tussen plant hoogte en drooggewicht van bijvoorbeeld mais.


Canopy cover

canopy-coverHet Canopy Cover algoritme is gemaakt om een robuuste vegetatie index te maken over de bladbedekking. Op een kaart is goed te zien of het gewas al gesloten is, of juist niet. Het is mogelijk om een percentage van het met blad bedekte bodemoppervlakte uit te rekenen.
Dit algoritme kan in AFS Mapping worden gebruikt om bijvoorbeeld de hoeveelheid spuitmiddel op het gewas aan te passen.


Field Uniformity Tool

field-uniformity-toolMet de Field Uniformity Tool kunnen verschillende uitkomsten van bijvoorbeeld vegetatie-indexen, planthoogtes en bladbedekking worden verwerkt tot een op kleuren gebaseerd Grid. Hierin worden het gemiddelde, de standaard deviatie, minimalen en maximalen getoond per plot. De Field Uniformity Tool kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de ENDVI en GNDVI te exporteren naar AFS Mapping.


GSAVI

gsaviDe GSAVI filtert licht effecten van de bodem weg, wat zeer handig kan zijn bij planten als uien. Zeker in het begin van het seizoen is dit algoritme waardevol omdat de vegetatie index dan big gelijkstaat aan de groei van de plant.

De resultaten van dit algoritme zijn te verwerken met het Field Uniformity Tool algoritme waarna ze geïmporteerd kunnen worden in AFS Mapping.


Volume measurement

volume-measurementHet Volume Measurement algoritme meet de hoeveelheid inhoud van een ingetekend vlak op een kaart. De uitkomst wordt weergegeven in kubieke meters(m2).
Dit algoritme kan worden gebruikt voor het in kaart brengen van stukken afgegraven grond en hopen grond/kool/ander materiaal.


Planten tellen

planten-tellenUit hoge resolutiefoto’s(3cm/pixel) kunnen planten worden geteld die in de rij staan. Dit algoritme is in staat om aan te geven hoeveel planten er in een rij staan of hoeveel planten er op een bepaald oppervlakte aanwezig zijn.

Dit algoritme kan gebruikt worden om bijvoorbeeld aardappels, suikerbieten, cichorei en suikerbieten te tellen.


GLI

gliDe Green Leaf Index is gebaseerd op het bepalen van de groen- en geelheid van een gewas. Geelverkleuring kunnen in veel gewassen een indicatie zijn van een ziekte of tekort. Dit algoritme is ontwikkeld voor de RGB camera wat betekent dat dit algoritme niet door de plant heen zal kijken.


Waterpooling

waterpoolingAan de hand van de BGNIR camera kan er waterschade worden vastgesteld doormiddel van een camera met een NIR bandbreedte.


Tree Crown Delineation

tree-crown-delineationMeet per boom de activiteit, hoogte, diameter van het bladoppervlak en de biomassa.