Hamoen L.M.B. werkt ook dit jaar weer mee aan het grote precisielandbouwproject van Case IH, Potato Europe 2019. Hier worden alle technieken die Case IH beschikbaar heeft toegepast in de praktijk. Doel is om aardappelteelt op het precisielandbouwperceel te verbeteren ten opzichte van een gangbaar perceel. Dit kan vervolgens worden toegelicht aan de bezoekers van het evenement.

Onze collega Benjamin Schakel stuurt dit project aan voor Case IH en werkt hierbij samen met een medewerker van Case IH uit België. Op korte termijn wordt, in samenspraak met de teeltadviseur, de pootkaart samengesteld.

De komende tijd zal het perceel actief worden gemonitord. Naast de drones zullen ook de nieuwe technieken vanuit het AgXtend programma worden gebruikt. Zo zal naar alle waarschijnlijkheid variabel gepoot worden aan de hand van de bodemscanner, de SoilXplorer.