XLab is het nieuwe product wat aan het precisielandbouw merk van CNH wordt toegevoegd. Het AgXtend™ product versterkt de andere precisielandbouw producten zoals onze SoilXplorer bodemscanner. Door deze producten te combineren is het mogelijk om real-time en met hoge nauwkeurigheid de bodem te analyseren, dit zonder tussenkomst van een laboratorium. Omdat wij een gecertificeerd AgXtend dealer zijn is de sensor, de XLab vanaf maart 2020 bij ons verkrijgbaar.

Werking mobiele bodemanalyse sensor

De XLAB van Stenon en AGXTEND™ heeft een sensorspade ontwikkeld die de grond in real-time analyseert. Voor dit doel zijn verschillende optische sensoren, waaronder een kleine NIR-spectroscoop en elektrische antennes geïntegreerd aan het uiteinde van de grondsensor. Nadat de sensor in de grond is gestoken, stuurt het apparaat de sensorwaarden met GPS-positie en tijdstempel naar een cloud-server, waar de gegevens binnen enkele seconden worden geanalyseerd.

De resultaten op voedingsstofgehalte, bodemgezondheid en microklimaat, kan de gebruiker direct op het display zien. Het algoritme ontwikkeld door Stenon berekent de inhoud van Nmin, Ntotal, P, K, Mg, Corg en Humus. Bovendien gebruikt het computerprogramma de sensorgegevens om de bodemtextuur, vocht en temperatuur, evenals luchtvochtigheid, luchtdruk en luchttemperatuur en blootstelling aan zonlicht op de injectieplaats te bepalen.